Państwowe Muzeum Etnograficzne „WEE”

Design – Projekt identyfikacji wizualnej dla Wiślanej Ekspedycji Etnograficznej, wydarzenia organizowanego przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Znak Ekspedycji został oparty o odcinki trasy wyprawy – bieg Wisły w obrębie Mazowsza. Odcinki Wisły stały się również podstawą do zbudowanie systemu graficznych elementów, tworząc wizualną interpretację walorów wyprawy, jak możliwość odkrywania dzikiej przyrody, lokalnej architektury i historii bez konieczności odbycia dalekich podróży.